Klachten

Heb je een klacht over onze zorg of ondersteuning? Of lopen zaken anders dan je graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs wanneer je het ons laat weten. We gaan dan graag in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als je ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Op de website van Alliade, waar Wil onderdeel van is, leest u meer over onze klachtenregeling en hoe u uw klacht kenbaar kunt maken.