Klachten/cliëntvertrouwens­persoon Over Wil Home
  • Over Wil
  • Zorg van Wil
  • Wil vertelt
  • Locaties
  • Gemeente en Wil
  • Contact

Inloggen

Close

Klachten/cliëntvertrouwenspersoon

Klachten

Wil doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat er iets gebeurt waar u niet tevreden over bent.  Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien we dan ook liever als een advies om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon. Een andere optie is dit te bespreken met uw contactpersoon bij Wil. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.
Het kan natuurlijk gebeuren dat het niet direct lukt om tot een oplosssing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt, is een klachtenprocedure opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt hierin ook informatie vinden over welke ondersteuning mogelijk is bij het indienen van een klacht. Verder wordt uitgelegd hoe u -als er geen bevredigende oplossing wordt gevonden - de klacht kunt voorleggen aan de geschillencommissie.
Alle klachten worden geregistreerd en besproken met de verantwoordelijke leidinggevende.

Voor meer informatie, het opvragen van het klachtenreglement of voor het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen via klachtenfunctionaris@welkombijwil.nl.Cliëntvertrouwenspersoon

Hebt u vragen over uw zorg of begeleiding, gaan dingen niet zoals u het graag wilt, of gaat het anders dan u dacht dat was afgesproken? Dan is het fijn dat u dit met iemand kunt bespreken. In eerste instantie is dit uw begeleider of verzorgende.

Maar, vindt u het moeilijk om een probleem aan uw begeleider of verzorgende te vertellen, weet u niet precies hoe u het aan moet pakken of wilt u het juist niet aan hen vertellen, omdat ze er mee te maken hebben, dan kunt u contact opnemen met Irma van Beek, de cliëntvertrouwenspersoon. Zij is niet in dienst van Wil en kan daarom onafhankelijk en vertrouwelijk met uw hulpvraag omgaan.

U kunt contact opnemen met Irma van Beek via irma@irmavanbeek.nl of door te bellen naar 06-53800811


Meer verhalen

Wil voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. Wil werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van Wilen dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. Wil geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Wil voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. Wil adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van Wil. Wil staat midden in de samenleving. Wil voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. Wil adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van Wil, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. Wilgeeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. Wil voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. Wil adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. Wil maakt het thuiszijn weer plezierig.

Wil vertelt

Wil voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. Wil werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van Wilen dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. Wil geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Wil voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. Wil adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van Wil. Wil staat midden in de samenleving. Wil voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. Wil adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van Wil, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. Wilgeeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. Wil voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. Wil adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. Wil maakt het thuiszijn weer plezierig. Lees meer verhalen