Uit de praktijk: een mooie weg naar participatie

8 oktober 2021

Gretha Peters is casehouder bij het team Ondersteuning aan huis in Dokkum. Ze ondersteunt cliënten die zelfstandig wonen en hulp nodig hebben. Zelfstandig wonen kan namelijk best een uitdaging zijn. Hoe regel je het huishouden? Hoe houd je de administratie op orde? Bij dit soort vragen helpt Gretha haar cliënten. Zo ook een dame die vanuit Duitsland in Nederland kwam wonen.

 

Kijken naar mogelijkheden
Gretha: “Een aantal jaar geleden ben ik gestart met de begeleiding van een dame die 12 jaar geleden vanuit Duitsland in Nederland is komen wonen. Ze was financieel afhankelijk van haar partner. We begeleidden haar bij de inburgeringscursus die zij thuis volgde en uiteindelijk goed heeft afgerond. Ondertussen keken we naar haar mogelijkheden, talenten en interesses. Ze is in diezelfde periode gestart met dagbesteding op de kinderboerderij in Dokkum. Dat bood haar de kans om de Nederlandse taal te oefenen.”

Van afhankelijk naar zelfstandig
“De cliënt kwam uiteindelijk alleen te wonen en werd afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dit vond ze heel erg. Het was dan ook haar wens om zelf geld te verdienen. In overleg met de begeleiders op de kinderboerderij ging ze werken bij Industriecentrum Dokkum om te ontdekken of arbeidsmatig werken bij haar zou passen. Dit ging heel goed en al gauw gaf de cliënt aan dat ze meer wilde. Daarom hebben we contact gezocht met de gemeente en Robuust (nu Dokwurk). Inmiddels is ze begonnen met een traject om te kijken naar arbeidsmogelijkheden.”

Terug naar overzicht