Onderdeel van Zorggroep Alliade Over Wil Home
  • Over Wil
  • Zorg van Wil
  • Wil vertelt
  • Locaties
  • Gemeente en Wil
  • Contact

Inloggen

Close

Onderdeel van Zorggroep Alliade

Wil is onderdeel van Zorggroep Alliade. Zorggroep Alliade biedt kwetsbare mensen zorg en ondersteuning. Alliade doet dat op een individuele wijze zodat, recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van mensen en iedereen zichzelf kan zijn op een passende plek in de samenleving. Zorggroep Alliade bestaat uit: Talant, Meriant, Reik, Wil, BaanPlus, Zorgkompas en Support&Co. Het dienstenpakket bestaat uit: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsintegratie en thuiszorg. Wil kan gebruik maken van de jarenlange expertise en ervaring van Zorggroep Alliade.

Meer verhalen

Wil voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. Wil werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van Wilen dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. Wil geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Wil voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. Wil adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van Wil. Wil staat midden in de samenleving. Wil voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. Wil adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van Wil, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. Wilgeeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. Wil voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. Wil adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. Wil maakt het thuiszijn weer plezierig.

Onderdeel van Zorggroep Alliade

Wil is onderdeel van Zorggroep Alliade. Zorggroep Alliade biedt kwetsbare mensen zorg en ondersteuning. Alliade doet dat op een individuele wijze zodat, recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van mensen en iedereen zichzelf kan zijn op een passende plek in de samenleving. Zorggroep Alliade bestaat uit: Talant, Meriant, Reik, Wil, BaanPlus, Zorgkompas en Support&Co. Het dienstenpakket bestaat uit: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsintegratie en thuiszorg. Wil kan gebruik maken van de jarenlange expertise en ervaring van Zorggroep Alliade.

Innovatief

Wil is altijd op zoek naar innovaties voor het verbeteren van de zorg of ondersteuning.

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van beeldzorg. Met beeldzorg is het mogelijk dat cliënten via een beeldscherm 24 uur per dag en 7 dagen per week met een vraag terecht kunnen bij hun begeleiders. De mogelijkheden van deze vorm van zorg op afstand zijn enorm. Zo kan in de toekomst de begeleiding aan huis betaalbaar blijven. WIL heeft oog voor de toekomst.

Deskundigheid

De stelselwijziging in de zorg vraagt niet alleen organisatorische aanpassingen, ook van de medewerkers wordt een andere benadering van zijn of haar werk gevraagd. Nog meer dan voorheen moet het uitgangspunt zijn: de mogelijkheden van mensen zelf en hun omgeving voor het oplossen van de eigen problemen. Voor die benadering is een andere meer creatieve en generalistische werkwijze en attitude noodzakelijk. Wil investeert daarom in een toekomstgerichte scholing van zijn medewerkers. WIL leert zijn medewerkers inclusief denken.

Wil vertelt

Wil voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. Wil werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van Wilen dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. Wil geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Wil voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. Wil adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van Wil. Wil staat midden in de samenleving. Wil voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. Wil adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van Wil, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. Wilgeeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. Wil voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. Wil adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. Wil maakt het thuiszijn weer plezierig. Lees meer verhalen