Participatiewet

Met de participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. De wet is een samenvatting van alle bestaande regelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid en maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering.

Samen met de decentralisatie van de Jeugdhulp en de AWBZ/Wmo markeert de participatiewet een ingrijpende verandering van de samenleving: de verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden die deze verandering begeleiden.
 

Iedereen moet meedoen
Wil werkt daar graag aan mee. De dagbestedingslocaties van Wil zijn nu al onderdeel van de samenleving, maar zijn dat in de toekomst als bedrijven nog meer. Wil blijft ook altijd voor mensen met een beperking zoeken naar oplossingen midden in de samenleving, passend bij de persoon en zijn of haar omgeving en altijd met een scherp oog voor verbindende bijdragen aan de samenleving.