Samenwerking Over Wil Home
  • Over Wil
  • Zorg van Wil
  • Wil vertelt
  • Locaties
  • Gemeente en Wil
  • Contact

Inloggen

Close

Samenwerking

Wil werkt samen met BaanPlus, Support&Co en Zorgkompas. Door deze samenwerking omvat Wil samen met zijn partners het gehele sociaal domein en kan in de meest brede zin gezocht worden naar integrale oplossingen binnen één organisatie. De samenwerking is landelijk georganiseerd. Ook is Wil altijd bereid tot nieuwe vormen van samenwerking.

Meer verhalen

Wil voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. Wil werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van Wilen dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. Wil geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Wil voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. Wil adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van Wil. Wil staat midden in de samenleving. Wil voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. Wil adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van Wil, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. Wilgeeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. Wil voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. Wil adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. Wil maakt het thuiszijn weer plezierig.

Samenwerking

Wil werkt samen met BaanPlus, Support&Co en Zorgkompas. Door deze samenwerking omvat Wil samen met zijn partners het gehele sociaal domein en kan in de meest brede zin gezocht worden naar integrale oplossingen binnen één organisatie. De samenwerking is landelijk georganiseerd. Ook is Wil altijd bereid tot nieuwe vormen van samenwerking.

logo01.png

Support&Co

Support&Co doet beperkingen vergeten en mogelijkheden ontstaan. Bekend is Support&Co vooral van zijn buurtsupers in kleine dorpskernen en stadswijken. In die buurtsuper kunnen mensen met een beperking heel plezierig binnen hun persoonlijke mogelijkheden werken en wordt tegelijkertijd door de aanwezigheid van de buurtsuper de sociale structuur van kleine dorpskernen en stadswijken versterkt. Het succesvolle concept van de buurtsuper is inmiddels uitgebreid en kent verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld buurtmeester, waar mensen met een beperking vanuit een wijkgebouw of dorpshuis activiteiten ontplooien die bijdragen aan het versterken van de omgeving. Midden in de samenleving, passend binnen de mogelijkheden van mensen met een beperking en met een scherp oog voor wat in de omgeving nodig is, dat is Support&Co.

Ga naar supportenco.nl
Baan-plus-logo.png

BaanPlus

BaanPlus ondersteunt mensen bij het vinden van een betaalde baan. Door zijn ontstaan in de gehandicaptenzorg heeft BaanPlus specifieke kennis en ervaring in het begeleiden van met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BaanPlus biedt vooral maatwerk. Ieder mens is uniek en daarom is ook geen enkel arbeidstraject bij BaanPlus gelijk. Midden in de arbeidsmarkt brengt BaanPlus kansen op werk dichterbij.

Ga naar baanplus.nl
Zorgkompas_GROOT.png

Zorgkompas

Wanneer het wonen thuis moeilijk wordt, helpt Zorgkompas. Zorgkompas is een moderne thuiszorgorganisatie met een breed aanbod van zorg. Uw wensen zijn daarbij richtinggevend. Samen met u bepalen we de voor u meest geschikte ondersteuning en maken we duidelijke afspraken over, hoe en wanneer u die ondersteuning wil ontvangen. Dat is zorgkompas: persoonlijk, duidelijk en zonder administratieve rompslomp. Zorgkompas maakt het thuis wonen plezierig.

Ga naar zorgkompas.net

Wil vertelt

Wil voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. Wil werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van Wilen dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. Wil geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Wil voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. Wil adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van Wil. Wil staat midden in de samenleving. Wil voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. Wil adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van Wil, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. Wilgeeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. Wil voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. Wil adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. Wil maakt het thuiszijn weer plezierig. Lees meer verhalen