Uw privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Wil, onderdeel van Zorggroep Alliade, van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Details over Privacy zoals ons statement, cookies, Google Analytics en onze disclaimer vind je op de privacypagina van de website van Zorggroep Alliade.