Wil is er voor gemeenten

Wil helpt mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben bij het participeren in de maatschappij. Dit kan op individuele basis bij mensen thuis, maar ook door het vinden van een dagelijkse structuur op een van onze werklocaties. Daarbij begeleidt Wil ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alles wat we doen is gericht op zelfstandigheid. Onze hulp duurt daarom zo kort als mogelijk. We nemen de zorg niet over, maar zorgen dat mensen het zélf kunnen. Wil brengt verder!