• Over WIL
  • Zorg van Wil
  • WIL vertelt
  • Locaties
  • Gemeente en Wil
  • Contact

Inloggen

Close

Welkom bij WIL

lees meer

Werken bij WIL

lees meer

Doe mee met WIL

lees meer

Meedoen

Meedoen in de samenleving ook wanneer dat alleen niet lukt. Met WIL doet iedereen mee. lees meer

Werken

Werken, wonen en zorg verbinden mensen en geven samen kleur aan de samenleving. WIL staat midden in die samenleving. lees meer

Wonen

Zelfstandig wonen ook wanneer het alleen niet lukt. WIL maakt het mogelijk. lees meer

Zorg

Met ondersteuning aan huis helpt WIL mensen zich zelfstandig te handhaven in de eigen omgeving. lees meer
Lees meer over WIL

WIL helpt om mee te doen in de samenleving

WIL helpt mensen die daarbij net even een zetje kunnen gebruiken en mensen die meer ondersteuning nodig hebben. WIL versterkt personen, gezinnen, wijken en buurten. WIL biedt een oplossing voor iedere situatie.

Zoek WIL locaties in de buurt klik hier
Onderzoek bij Alliade geeft positief beeld over zorgkwaliteit en organisatie Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een overwegend positief beeld opgeleverd over de gang van zaken bij zorgorganisatie Alliade. Naar aanleiding van publicaties in de media in april van dit jaar was IGZ, samen met de zorgtoezichthouders NZa en CBIG, een onderzoek gestart op verzoek van staatssecretaris Van Rijn. Onderwerp van dit onderzoek betrof onder meer mogelijke belangenverstrengeling, ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering, rechtmatigheid van uitgaven, continuïteit van zorg en keuzevrijheid voor cliënten. Alliade voldoet op alle onderdelen aan de gestelde eisen. Alleen ten aanzien van de naleving op een onderdeel van de Governance Code voor de zorg, is de IGZ kritisch.De oorspronkelijke publicaties hadden betrekking op twee directeuren die de leiding voeren over vier ondernemingen van Alliade die actief zijn op het gebied van de WMO en thuiszorg. Omdat Alliade bij die ondernemingen onder andere gebruik maakt van diensten van bedrijven waar deze directeuren aandelen in hebben, werd de organisatie onder meer beschuldigd van ‘gesjoemel’ met zorggeld. Een beschuldiging die door Alliade van meet af aan is tegengesproken en wat nu ook door onafhankelijk onderzoek wordt bevestigd. Het klopt dat deze onderdelen van Alliade diensten inkochten waar de directeuren aandelen in hadden, maar dit bleek in alle gevallen marktconform te zijn. Anders gezegd: deze bedrijven leverden de beste prijs/kwaliteit verhouding voor de betrokken diensten.Rechtmatig gehandeld Alliade heeft volledige medewerking gegeven aan het onderzoek en de uitkomst is conform de verwachting. De toezichthouders hebben geconstateerd dat er geen sprake is geweest van ‘gesjoemel’ met zorggeld en de belangen van cliënten. Zo staat in het rapport dat:• Alliade rechtmatig heeft gehandeld en gedeclareerd;• de continuïteit van zorg nooit in het geding is geweest;• cliënten bij Alliade altijd keuzevrijheid hebben als het gaat om de vraag van wie ze zorg willen;• er nooit sprake is geweest van het verplaatsen van cliënten tussen onderdelen van Alliade of naar bedrijven waar de genoemde directeuren een belang in hadden.Marktconform Uit het rapport blijkt verder dat er bij Alliade sprake is van ‘een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering’. De tarieven die voor diensten van bedrijven zijn afgesproken, zijn marktconform. Het CIBG constateert verder dat Alliade voldoet aan de eisen van de Wet Normering Topinkomens.Governance Code Van materiële belangenverstrengeling is geen sprake. Wel constateert de IGZ dat er sprake is van een schijn van belangenverstrengeling. Ook zou Alliade, in de ogen van de IGZ, de governance code tot en met 2013 onvoldoende hebben nageleefd, omdat de betrokken directeuren tot en met 2013 zowel directeur als bestuurder waren. Na 2013 heeft Alliade de code wel nageleefd, maar is de schijn blijven bestaan, aldus de inspectie.Maatregelen Alliade heeft haar zienswijze gegeven op het rapport. Vanzelfsprekend respecteert Alliade de uitkomsten van het onderzoek en heeft maatregelen genomen om in de toekomst iedere schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Processen worden scherper vastgelegd en directeuren mogen zelf geen contracten meer tekenen voor diensten waar ze zelf bij zijn betrokken. Zoals eerder al gepland en gecommuniceerd, zullen ze de organisatie op 1 januari verlaten. De komende maanden zijn nodig voor een soepele overgang naar een nieuwe leiding.Vertrouwen De Inspectie stelt er vertrouwen in te hebben dat Alliade met de aangekondigde en reeds uitgevoerde maatregelen de geconstateerde schijn van belangenverstrengeling weg neemt.Verhaal delen Het onderzoek heeft bij Alliade ook het inzicht opgeleverd dat het verhaal van de onderneming breder gedeeld moet worden met de belangrijkste betrokkenen bij de organisatie zoals patiënten, medewerkers, gemeenten, toezichthouders, Kamerleden, leveranciers en het Ministerie van VWS en andere stakeholders. Dit doet zij onder meer door transparant te zijn op haar website en in de toekomstige jaarverslagen. Alliade wil daarmee continu haar zorgverlening toetsen aan de verwachtingen van de omgeving en actief vinger aan de pols houden over de beleving en de beeldvorming van de zorgverlening aan de cliënten.
De toppers van SportSupport WIL In Heerenveen is Heddes Bouw & Ontwikkeling bezig met de tweede en laatste fase van de vernieuwbouw van Thialf. Al vanaf de start van dit prachtige project zijn een aantal medewerkers van SportSupport WILaanwezig en behulpzaam bij allerlei werkzaamheden. Het zijn medewerkers die een verstandelijke beperking hebben en samen met hun werkbegeleider werkzaamheden verrichten in en rondom het stadion. Dit deden zij vóór de start van de vernieuwbouw al en tijdens onze werkzaamheden wordt dit voortgezet.De mannen van WIL zijn echt onderdeel geworden van het team en dat uit zich op allerlei manieren. Door de sloop van hun werkruimte waren deze medewerkers naarstig op zoek naar een nieuwe, tijdelijke ruimte. Deze werd gecreëerd in de uitvoerderskeet op het project. Er worden op maandag steevast grappen gemaakt over voetbal, maar daarnaast heeft het Heddes projectteam altijd oog en aandacht voor deze bijzondere collega’s en worden zij ingezet voor diverse belangrijke werkzaamheden. Het teamgevoel is inmiddels ook zichtbaar: Heddes Bouw & Ontwikkeling heeft voor de medewerkers van WIL werkkleding verzorgd.Met vereende krachten zijn onlangs de tribunestoelen uit het oude Thialf gehaald; bij deze werkzaamheden droegen de medewerkers van WIL allemaal hun nieuwe Heddes-trui. En daar waren ze apetrots op.Een goed voorbeeld van hoe mooi social return kan zijn
Remon past goed in het team Remon Van Barneveld (22) hoort helemaal bij het team, ondanks zijn beperking. Hij werkt bij de Coop in Jubbega. Remon is vanuit Begeleid Werken van organisatie WIL in de supermarkt gekomen.Lees de rest van het artikel hier
De juiste mensen op de juiste plek Wya van der Harst (45) en Jakob de Vries (55) hadden allebei een stil verlangen naar een andere baan. Jakob: “Als iets je niet meer kan motiveren, moet je gaan nadenken”. “En als je dan wat anders wilt, moet je dit bij je leidinggevende kenbaar durven maken” vult Wya aan. Ze kaartten hun wens aan bij hun leidinggevenden, die zeker mogelijkheden zagen. Half maart zijn ze geruild: Wya naar Talant en Jakob naar WIL. Beiden hebben het nu erg naar hun zin. Ze vertellen enthousiast over hun banenruil.Jakob werkte al enige tijd als begeleider B bij de catering in Carré in Drachten. Dit werk gaf hem steeds meer stress, zijn gezondheid vroeg om meer structuur. Jakob: “We zaten net in een nieuw gebouw, met een heel andere sfeer. Het kon me blijkbaar niet meer motiveren. Ik vroeg mezelf af, wat is er aan de hand?” Tijdens een jaargesprek met leidinggevende Wietze de Boer kwam aan de orde of Jacob het nog wel naar zijn zin had. Deze vraag gaf Jakob een duw in de goede richting. Openhartig vertelde hij aan Wietze, dat hij liever cliënten met een hoger niveau wil helpen. En dat kan bij WIL.“Een duw in de goede richting” Naast haar werk bij het Montagecentrum van WIL, werkte Wya in de weekenden als begeleider A bij woonlocatie Unia van Talant in Drachten. Wya lacht. “Tijdens een gesprek met leidinggevende Carine Dijkstra floepte het er zo maar uit: Carine, als ik diep in mijn hart kijk wil ik meer verzorgende taken, ik wil wel volledig naar de Unia.” Met deze woorden zag ze Carine opveren, zij had toevallig gehoord dat iemand bij Talant wilde overstappen naar WIL. “Je wensen kenbaar durven maken” Er bleek over en weer ruimte te zijn, al paste het niet direct. Leidinggevenden Carine en Wietze waren van mening dat het zou moeten lukken en zeiden toe zich hiervoor in te spannen. Een periode van intensief overleg met P&O en gesprekken met beide medewerkers volgde. Het was voor beiden spannend of het zou lukken. Uiteindelijk ging de kogel door de kerk: Jakob kon naar Carwash Easterhei van WIL in Burgum en Wya kon volledig naar de Unia van Talant. Met gelijke voorwaarden en een maand proeftijd zijn ze overgestoken. Als zou blijken dat één van tweeën niet tevreden zou zijn, zou de hele ruil teruggedraaid worden. Je wensen kenbaar durven maken, heeft geholpen. Carine en Wietze hebben gezorgd, dat Wya en Jakob uiteindelijk weer tevreden naar hun werk gaan.“Hier voel ik me thuis”“Cliënten met angsten kan ik helpen om in hun eigen kracht te gaan staan. Daar ben ik goed in”, vertelt Jakob met trots. “Ik vind nu meer voldoening bij WIL.” Wya straalt als ze over haar werk vertelt. “Ik zit nu goed op mijn plek. Ik ben veel meer met de verzorging van de bewoners bezig, dit doe ik heel graag. Hier voel ik me thuis, dit is mijn plek.”Loop je ook rond met een loopbaanwens- of vraag? Bespreek deze met je leidinggevende, samen met P&O wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn.
De talenten van WIL en Talant in 'Sneeuwwitje en de 7' De Special Theater Road Show brengt Sneeuwwitje en de 7 naar Drachten. Een verhaal dat confronteert, verrast en verleidt tot meedoen. Voor deze productie werken zij intensief met Talant samen. Sneeuwwitje en de 7 is een productie van Special Arts en Stichting Artertainment. Vele cliënten van Talant, WIL en het speciaal onderwijs hebben weken lang geoefend samen met regisseur Art-Jan de Vries, inwoners en vele organisaties uit Drachten en omgeving. In de wijk Maartenswouden in Drachten is zelfs een wijkkoor gestart, dat een podium krijgt tijdens de voorstellingen.De voorstellingen zijn:• Woensdagmiddag 22 juni 15.30 in De Neushoorn in Leeuwarden (tryout). gratis aanmelden via s.franken@talant.nl• Zondagmiddag 26 juni tijdens Simmerdeis om 14.00 uur. Dit gratis toegankelijke festival is in het Slingepark van Drachten. www.simmerdeis.nlDe toegang is gratis.• Dinsdagavond 28 juni in de grote zaal van De Lawei. Kaartjes zijnvoor 2,50 euroverkrijgbaar in Carré (De Velden 1, Drachten)of bij de Rode Pimpernel (Moleneind ZZ 69B, Drachten).Meer informatie over deze bijzondere theatervoorstelling vindt u hier in het magazine datde Special Theater Road Show is gepubliceerd.
Open dag Kollum 11 juni Voor een verslag en foto's van deze open dag, kunt u hier op de site van Nieuws uit Kollum kijken.Zaterdag 11 juni is er open dag op de Harddraversbaan 10 te Kollum. In samenwerking met WeHelpen, NEF Werk- en leerbedrijf Kollum-Dokkum en WerkPro organiseert WIL een informatiemarkt,waarop u kennis kunt maken met de verschillende mogelijkheden in het sociaal domein in Kollum en omstreken. We houden workshops, presentaties en rondleidingen, maar er is natuurlijk meer te doen. In de stands kunt u leuke producten kopen, informatie krijgen over de WMO en voor de jeugd is er een springkussen.Bent u geïnteresseerd in wat er mogelijk is op het gebied van begeleid wonen, werken, leven en zorg, of wilt u weten hoe u hulp kunt krijgen of geven,  kom dan langs op 11 juni op de Harddraversbaan; we zijn open van 10.00 tot 15.00. U bent van harte welkom!
Waaksma klaar voor vervoer cliënten Taxi Waaksma verwacht voor komende dinsdag (17-05-2016) geen problemen met het vervoer voor cliënten van Talant, Meriant, Reik en Wil. Dat is de eerste dag dat Taxi Waaksma het vervoer van Klomp volledig overneemt.De afgelopen weken is met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk chauffeurs en busjes van klomp over te nemen. Een megaklus. Dit heeft ertoe geleid dat Waaksma ongeveer 80 tot 90 procent van de Klomp chauffeurs heeft overgenomen.Bij ongeveer tien routes zal sprake zijn van een nieuwe chauffeur. Dat zal voor sommige cliënten even wennen zijn. Om die stap zo klein mogelijk te maken, gaan de betreffende chauffeurs de komende dagen bij hun nieuwe cliënten langs om kennis te maken. Mochten mensen niet thuis zijn, dan laten de chauffeurs briefjes achter met hun gegevens zodat alsnog contact kan worden opgenomen.Alle inzet is erop gericht de overlast voor cliënten tot een minimum te beperken. Bij Waaksma zijn ze erg optimistisch dat dit ook zal lukken. De vervoerder uit Kootstertille heeft inmiddels al ruim twintig jaar ervaring met het vervoeren van cliënten van Talant .Betrouwbaarheid, beleving, gevoel voor de cliënten en goede zorg voor de eigen medewerkers waren voor Alliade belangrijke redenen om met Waaksma in zee te gaan nadat Klomp enkele weken geleden failliet ging. Er is veel vertrouwen over en weer, zo bleek vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst in Kootstertille, waar directeur Rienk Waaksma en Erik Kuik als bestuursvoorzitter van Alliade een contract voor de komende vijf jaar ondertekenden.Erik Kuik sprak zijn waardering uit voor Waaksma dat bijna twee jaar geleden bij de overgang naar Klomp ervoor heeft gezorgd dat het vervoer – ondanks alle tegenwerking – toch van start kon gaan. ,,Dat zijn we niet vergeten. We hebben toen ook de grote betrokkenheid van al het personeel gevoeld. Wij zijn blij dat we nu iets terug kunnen doen.’’Het grote vertrouwen en het goede gevoel bij Waaksma was voor Alliade reden om gelijk een verbintenis aan te gaan voor vijf jaar. Tot grote tevredenheid van Waaksma. ,,Het geeft ons de kans weer te investeren en het geeft rust. Rust voor cliënten, rust voor ons en rust voor Alliade.’’
Direct ondersteuning of zorg aanvragen > Vul het formulier in
Kom werken bij WIL > Schrijf je in
WIL zoekt een glimlach > Aanmelden als vrijwilliger
Op zoek naar een leuke stageplek? > Schrijf je in
Wat biedt WIL? > Lees meer
Meer nieuws

WIL vertelt

WIL voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. WIL adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan WIL de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van WIL, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. WIL geeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. WIL voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. WIL adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van WIL. WIL staat midden in de samenleving. WIL voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. WIL adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan WIL de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. WIL maakt het thuiszijn weer plezierig. WIL voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. WIL werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van WIL en dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. WIL geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Lees meer verhalen