• Over Wil
  • Zorg van Wil
  • WIL vertelt
  • Locaties
  • Contact

Inloggen

Close

Welkom bij WIL

lees meer

Werken bij WIL

lees meer

Doe mee met WIL

lees meer

Meedoen

Meedoen in de samenleving ook wanneer dat alleen niet lukt. Met WIL doet iedereen mee. lees meer

Werken

Werken, wonen en zorg verbinden mensen en geven samen kleur aan de samenleving. WIL staat midden in die samenleving. lees meer

Wonen

Zelfstandig wonen ook wanneer het alleen niet lukt. WIL maakt het mogelijk. lees meer

Zorg

Met ondersteuning aan huis helpt WIL mensen zich zelfstandig te handhaven in de eigen omgeving. lees meer
Lees meer over WIL

WIL helpt om mee te doen in de samenleving

Wil helpt mensen die daarbij net even een zetje kunnen gebruiken en mensen die meer ondersteuning nodig hebben. Wil versterkt personen, gezinnen, wijken en buurten. Wil biedt een oplossing voor iedere situatie.

Zoek WIL locaties in de buurt klik hier
Afscheid Willem de Boer Na bijna 45 jaar gaat Willem de Boer ons verlaten.Hij gaat genieten van zijn pensioen en dat willenwij natuurlijk feestelijk afsluiten.U bent van harte uitgenodigd op donderdag29 juni van 16:00 tot 18:00 uur.Adres: Moleneind ZZ 69b te Drachten.Wij heffen dan samen het glas op de mooie jaren!Laat u weten of u komt? Zodat we weten methoeveel mensen we rekening moeten houden.Opgave bij: h.hettinga@welkombijwil.nlGraag voor 22 juni.We hopen op uw komst!Hartelijke groet namens medewerkers WilSmallingerland
Speciale Dansvoorstelling voor cliënten Wil en Talant Van 5 tot 9 juli vindt in Burgum het tweejaarlijkse Moai Fuort Simmerfestival plaats. Dit is een internationaal dansfestival, waar dit jaar een speciale voorstelling wordt georganiseerd voor cliënten van Wil en Talant.Datum & Tijd:       Vrijdag 7 juli 13.00 - 14.00Locatie:                 Glinstra State, Schoolstraat 83 te BurgumKaarten hiervoor zijn beschikbaar gesteld door Stichting de Westerein. Er is een beperkt aantal kaarten, dus lijkt het je leuk, meld je dan snel aan!Aanmelden kan via een mail naar dansvoorstelling@welkombijwil.nl Voor meer informatie over het festival, kun je kijken op www.moaifuort.frl
Wim Croes benoemd tot interim-directeur BV's Alliade Zoals eerder aangekondigd bij het vertrek van de directeuren Jan Bleichrodt en Stefan Postma en de tijdelijke benoeming van een waarnemende directie tot januari 2017, is de Raad van Bestuur op zoek gegaan naar een interim-directeur voor de BV’s Zorgkompas, Wil, Support & Co en BaanPlus. Dit is Wim Croes geworden. Als eindverantwoordelijke voert hij vanaf 16 januari samen met Arno Besseling de directie over de vier BV’s van Alliade. De afgelopen maanden hebben Arno Besseling en Elisa Ligt de directie waargenomen. Elisa Ligt continueert haar functie als relatiemanager.Wim Croes heeft veel ervaring als interim-directeur in de langdurige zorg en binnen het gemeentelijk domein, het terrein waar de BV’s van Alliade vooral actief zijn. Hij was onder andere interim-directeur bij ZorgSaam in Zeeland en bij de Zonnehuisgroep Noord in Groningen.Erik Kuik en Wilfred Juurlink,Raad van Bestuur
sc Heerenveen verwelkomt WIL als maatschappelijk partner WIL is sinds 16 novemberofficieel toegetreden tot het maatschappelijk platform van sc Heerenveen. De contractondertekening vond plaats samen met de directie en werknemers van WIL die werkzaam zijn in het Abe Lenstra stadion.Een onderdeel van WIL is SportSupport Heerenveen van waaruit al twaalf jaar lang werkzaamheden worden verricht in het Abe Lenstra stadion en Thialf.De twaalf werknemers van SportSupport hebben meerdere facilitaire klussen op de velden en in het stadion van sc Heerenveen. Zo onderhouden zij de dug-outs, het uitvak en helpen ze mee op de velden van Skoatterwâld.De samenwerking tussen sc Heerenveen en WIL zal nu verder worden geïntensiveerd. Samen willen we ons inzetten voor een goede dagbesteding voor de werknemers van WIL. Ook zal WIL vanaf vandaag participeren in de maatschappelijke loge waar ze met de overige maatschappelijke partners hun kennis delen. Overdag wordt deze loge gebruikt voor meerdere maatschappelijke projecten en tijdens wedstrijden als kennisplatform
Schilderij Klaas Miedema gekozen voor souvenir KH2018 Kippenvel kreeg de Erfskip-jury van de handgemaakte producten door cliënten van Talant en WIL. Maar één schilderij vonden ze zo mooi, dat ze het kozen voor een KH2018-souvenir. Dit gebeurde tijdens een speciale Kunst & Kitsch dag vrijdag 7 oktober in de Kanselarij. Het publiek had ook een favoriet; kommetjes van keramiek voor waxinelichtjes op een fraai houten plateau.Talant en It Erfskip willen samen originele souvenirs ontwikkelen voor Leeuwarden Fryslân 2018. Met de ‘Kunst & Kitsch dag’, geleid door Jannewietske de Vries (voorzitter van It Erfskip), startte de samenwerking tussen beide partijen.Het winnende schilderij - een Fries landschapstafereel van de 78-jarige Klaas Miedema - met een skûtsje zou prima tijdelijk het KH2018-logo kunnen vervangen, vond de jury. Miedema werkte bij kunstgroep Atteljee van WIL en krijgt nu ondersteuning van Talant in Franeker. Het schilderij kan uitstekend gebruikt worden als afbeelding op verschillende souvenirs.Het publiek koos unaniem voor de kommetjes van De Diggel met het logo van Culturele Hoofdstad. Ook jurylid Hielkje van der Molen van Priuw was vol lof over de kommetjes. Zij heeft als eigenaresse van een winkel met Friese streekproducten en souvenirs een neus voor gewilde souvenirs. “Ik zou het zo in mijn winkel kunnen verkopen. Zelfs over de verpakking is nagedacht. Een toerist kan het hierdoor goed en mooi verpakt meenemen naar huis”, aldus Van der Molen.De kunstenaars van Talant en WIL maken alles met aandacht en dat raakte de jury. Zo maakt Sandra Iphonehoesjes van vilt. Ze werkt één week aan een hoesje en wordt er heel rustig van. Alle hoesjes zijn anders en uniek. Ook het maakproces van de winnende kommetjes sprak de jury aan. De productie bestaat uit vele stappen zoals gieten, decoreren en glazuren, waardoor vele cliënten een bijdrage kunnen leveren aan het proces.Talant werkt samen met de organisatie van KH2018 om het meedoen voor mensen met een verstandelijke beperkingen aan de verschillende activiteiten makkelijker te maken. Vanuit deze samenwerking ontstond het initiatief met Stichting It Erfskip tot het organiseren van een ‘Kunst & Kitsch dag’. It Erfskip zet zich in om samen met bewoners van Fryslân, kunstenaars, designers en ambachtslieden te komen tot het bedenken en ontwerpen van souvenirs voor de vele toeristen die in 2018 verwacht worden.
Onderzoek bij Alliade geeft positief beeld over zorgkwaliteit en organisatie Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een overwegend positief beeld opgeleverd over de gang van zaken bij zorgorganisatie Alliade. Naar aanleiding van publicaties in de media in april van dit jaar was IGZ, samen met de zorgtoezichthouders NZa en CBIG, een onderzoek gestart op verzoek van staatssecretaris Van Rijn. Onderwerp van dit onderzoek betrof onder meer mogelijke belangenverstrengeling, ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering, rechtmatigheid van uitgaven, continuïteit van zorg en keuzevrijheid voor cliënten. Alliade voldoet op alle onderdelen aan de gestelde eisen. Alleen ten aanzien van de naleving op een onderdeel van de Governance Code voor de zorg, is de IGZ kritisch.De oorspronkelijke publicaties hadden betrekking op twee directeuren die de leiding voeren over vier ondernemingen van Alliade die actief zijn op het gebied van de WMO en thuiszorg. Omdat Alliade bij die ondernemingen onder andere gebruik maakt van diensten van bedrijven waar deze directeuren aandelen in hebben, werd de organisatie onder meer beschuldigd van ‘gesjoemel’ met zorggeld. Een beschuldiging die door Alliade van meet af aan is tegengesproken en wat nu ook door onafhankelijk onderzoek wordt bevestigd. Het klopt dat deze onderdelen van Alliade diensten inkochten waar de directeuren aandelen in hadden, maar dit bleek in alle gevallen marktconform te zijn. Anders gezegd: deze bedrijven leverden de beste prijs/kwaliteit verhouding voor de betrokken diensten.Rechtmatig gehandeld Alliade heeft volledige medewerking gegeven aan het onderzoek en de uitkomst is conform de verwachting. De toezichthouders hebben geconstateerd dat er geen sprake is geweest van ‘gesjoemel’ met zorggeld en de belangen van cliënten. Zo staat in het rapport dat:• Alliade rechtmatig heeft gehandeld en gedeclareerd;• de continuïteit van zorg nooit in het geding is geweest;• cliënten bij Alliade altijd keuzevrijheid hebben als het gaat om de vraag van wie ze zorg willen;• er nooit sprake is geweest van het verplaatsen van cliënten tussen onderdelen van Alliade of naar bedrijven waar de genoemde directeuren een belang in hadden.Marktconform Uit het rapport blijkt verder dat er bij Alliade sprake is van ‘een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering’. De tarieven die voor diensten van bedrijven zijn afgesproken, zijn marktconform. Het CIBG constateert verder dat Alliade voldoet aan de eisen van de Wet Normering Topinkomens.Governance Code Van materiële belangenverstrengeling is geen sprake. Wel constateert de IGZ dat er sprake is van een schijn van belangenverstrengeling. Ook zou Alliade, in de ogen van de IGZ, de governance code tot en met 2013 onvoldoende hebben nageleefd, omdat de betrokken directeuren tot en met 2013 zowel directeur als bestuurder waren. Na 2013 heeft Alliade de code wel nageleefd, maar is de schijn blijven bestaan, aldus de inspectie.Maatregelen Alliade heeft haar zienswijze gegeven op het rapport. Vanzelfsprekend respecteert Alliade de uitkomsten van het onderzoek en heeft maatregelen genomen om in de toekomst iedere schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Processen worden scherper vastgelegd en directeuren mogen zelf geen contracten meer tekenen voor diensten waar ze zelf bij zijn betrokken. Zoals eerder al gepland en gecommuniceerd, zullen ze de organisatie op 1 januari verlaten. De komende maanden zijn nodig voor een soepele overgang naar een nieuwe leiding.Vertrouwen De Inspectie stelt er vertrouwen in te hebben dat Alliade met de aangekondigde en reeds uitgevoerde maatregelen de geconstateerde schijn van belangenverstrengeling weg neemt.Verhaal delen Het onderzoek heeft bij Alliade ook het inzicht opgeleverd dat het verhaal van de onderneming breder gedeeld moet worden met de belangrijkste betrokkenen bij de organisatie zoals patiënten, medewerkers, gemeenten, toezichthouders, Kamerleden, leveranciers en het Ministerie van VWS en andere stakeholders. Dit doet zij onder meer door transparant te zijn op haar website en in de toekomstige jaarverslagen. Alliade wil daarmee continu haar zorgverlening toetsen aan de verwachtingen van de omgeving en actief vinger aan de pols houden over de beleving en de beeldvorming van de zorgverlening aan de cliënten.
De toppers van SportSupport WIL In Heerenveen is Heddes Bouw & Ontwikkeling bezig met de tweede en laatste fase van de vernieuwbouw van Thialf. Al vanaf de start van dit prachtige project zijn een aantal medewerkers van SportSupport WILaanwezig en behulpzaam bij allerlei werkzaamheden. Het zijn medewerkers die een verstandelijke beperking hebben en samen met hun werkbegeleider werkzaamheden verrichten in en rondom het stadion. Dit deden zij vóór de start van de vernieuwbouw al en tijdens onze werkzaamheden wordt dit voortgezet.De mannen van WIL zijn echt onderdeel geworden van het team en dat uit zich op allerlei manieren. Door de sloop van hun werkruimte waren deze medewerkers naarstig op zoek naar een nieuwe, tijdelijke ruimte. Deze werd gecreëerd in de uitvoerderskeet op het project. Er worden op maandag steevast grappen gemaakt over voetbal, maar daarnaast heeft het Heddes projectteam altijd oog en aandacht voor deze bijzondere collega’s en worden zij ingezet voor diverse belangrijke werkzaamheden. Het teamgevoel is inmiddels ook zichtbaar: Heddes Bouw & Ontwikkeling heeft voor de medewerkers van WIL werkkleding verzorgd.Met vereende krachten zijn onlangs de tribunestoelen uit het oude Thialf gehaald; bij deze werkzaamheden droegen de medewerkers van WIL allemaal hun nieuwe Heddes-trui. En daar waren ze apetrots op.Een goed voorbeeld van hoe mooi social return kan zijn
Remon past goed in het team Remon Van Barneveld (22) hoort helemaal bij het team, ondanks zijn beperking. Hij werkt bij de Coop in Jubbega. Remon is vanuit Begeleid Werken van organisatie WIL in de supermarkt gekomen.Lees de rest van het artikel hier
Direct ondersteuning of zorg aanvragen > Vul het formulier in
Kom werken bij WIL > Schrijf je in
WIL zoekt een glimlach > Aanmelden als vrijwilliger
Op zoek naar een leuke stageplek? > Schrijf je in
Wat biedt WIL? > Lees meer
Meer nieuws

WIL vertelt

Wil voor je dochter Margreet woont in Leeuwarden en zit in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van It Twaluk. Het gaat goed met Margreet, maar straks gaat zij de school verlaten. De ouders van Margreet denken nu na over de toekomst van hun dochter. Wil werkt samen met It Twaluk en in overleg met de gemeente begeleidt Wil Margreet naar een nieuwe fase in haar leven: een eigen woning met begeleiding van Wilen dagbesteding vlakbij. Ook wordt bekeken of Margreet misschien wel een stapje verder kan zetten in een Superrr in Wirdum. Wil geeft Margreet en haar ouders zekerheid voor de toekomst. Wil voor je buren Het gaat volgens de familie Jansen niet goed met de buren. De buurvrouw is langdurig ziek, haar man nu al enige tijd zonder werk en de kinderen zijn ook niet meer zo vrolijk als anders. Wil adviseert de familie Jansen, de buren in contact te brengen met de gemeente, die is met een sociaal team actief in de buurt en kan met de buren eventuele problemen bespreken. In een zogenaamd keukentafelgesprek maakt de gemeente samen met de buren een plan van aanpak en vraagt WIL voor professionele zorg. BaanPlus zoekt naar passend werk voor de buurman en het gezin krijgt ondersteuning van Wil. Wil staat midden in de samenleving. Wil voor je moeder Paul woont in Veenendaal en zijn moeder in Grou. Ieder weekend ziet Paul dat de gezondheid van zijn moeder zwakker wordt; zij wordt vergeetachtig en heeft meer en meer moeite voor zichzelf te kunnen zorgen. Paul zoekt daarom thuiszorg voor zijn moeder. Wil adviseert Paul eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de zorg bieden die Paul voor zijn moeder wil. Paul is enig kind en voor zijn werk vaak in het buitenland en vindt het een geruststellende gedachte dat zijn moeder samen met leeftijdsgenoten dagbesteding krijgt van Wil, thuiszorg van Zorgkompas en dat zij zonodig ook direct buiten haar huis verzorgd kan worden. Aan alles is gedacht. Wilgeeft Paul de zekerheid van goede zorg voor zijn moeder. Wil voor je gezin Meneer De Vries heeft de ziekte van Parkinson en wil graag thuis blijven wonen, maar zijn vrouw kan de zorg voor haar man niet meer aan en zoekt hulp. Wil adviseert Mevrouw De Vries eerst contact op te nemen met het Wmo loket van de gemeente, daarna kan Wil de ondersteuning bieden die nodig is. Het echtpaar krijgt thuiszorg van Zorgkompas en daarnaast gaat meneer De Vries naar de dagbesteding. Wil maakt het thuiszijn weer plezierig. Lees meer verhalen